ECDL BASE Moduł 1 - Podstawy pracy z komputerem

ECDL BASE Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów

ECDL BASE Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE