dr hab. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni/ dr Jan Śpitalniak/ mgr Dariusz Krzepicki/ mgr Paweł Mendik

prof. dr hab. Bożena Łozowicka

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. Uczelni/ mgr Henryk Porwisiak