Otwarte zasoby edukacyjne dla uczelni

1.     BazEkon – bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych.

2.     DART Europe – baza zawierające prace doktorskie z ponad 600 europejskich uczelni, w tym polskich.

3.     Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) serwis umożliwia przeszukiwanie kolekcji wszystkich bibliotek cyfrowych działających dzięki oprogramowaniu dLibra, także dokumentów elektronicznych dostępnych w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

4.     Google Scholar i Google Książki – wyszukiwarki zasobów dostępnych w Internecie.

5.     BASE – wyszukiwarka publikacji naukowych, doktoratów, materiałów dydaktycznych z różnych dziedzin wiedzy, również z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Przeszukuje poszczególne repozytoria uczelniane i biblioteki cyfrowe.

6.     FreeFullPDF – wyszukiwarka pełnych tekstów naukowych.

7.     EZB Elektronischen Zeitschriftenbibliothek – wyszukiwarka światowych naukowych i branżowych czasopism dostępnych w wersji elektronicznej.

8.     E-podręczniki Open AGH – recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania.

9.     Open AGH e-zasoby – kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH.

10.Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach – darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska.

11.Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej – wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki.

12.Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej  – e-materiały akademickie.

13.Otwarte Zasoby edukacyjne Politechniki Łódzkiej – zawierające kursy z fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z Internetu

14.Biblioteka Otwartej Nauki – polskie otwarte publikacje naukowe z dziedzin nauk humanistycznych.

15.Wszechnica.org – ponad 400 filmów o szerokiej tematyce: od ekonomii, po historię i dziedzictwo kulturowe w formie zapisów wideo i audio wykładów, spotkań, debat i wywiadów z takich instytucji jak Collegium Civitas, Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji im. Bronisława Geremka, Polskiej Akademii Nauk.

16.Otwórz książkę – cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy.

17.CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.

18.Otwarte Zasoby – katalog otwartych zasobów od grafik i zasobów dziedzictwa narodowego po scenariusze lekcji, e-podręczniki.

19.Pomorska Biblioteka Cyfrowa – domenę tworzą utwory, które nie podlegają już ochronie prawnej. Oznacza to, że zasoby można wykorzystać w dowolnym celu, tj. rozpowszechniać, kopiować, zmieniać i remiksować, również w celach komercyjnych.

20.Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet (https://labsland.com/blog/en/2020/03/12/schools-and-universities-closure-support/)

21.Studia e-Rolnictwo – baza SGGW, zrealizowana, ze środków UE, w ramach projektu: poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w Priorytecie I

Darmowe platformy oraz aplikacje i narzędzia online do zdalnego studiowania i uczenia się:

1.     https://navoica.pl/

2.     https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

Źródło: Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego