ECDL BASE Moduł 1 - Podstawy pracy z komputerem

ECDL BASE Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów

ECDL BASE Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. WSA

mgr inż. Marcin Muzyk
Szanowni Państwo,

Informuję, iż wszystkie informacje dotyczące odbywania praktyk na studiach I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się pod adresem https://wsa.edu.pl/project/praktyki-studenckie/ w zakładce Bezpieczeństwo wewnętrzne. Kluczem do odbycia praktyk jest "Regulamin praktyk studenckich w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży", który należy dokładnie przeczytać. Dowiecie się z niego również, które załączniki należy pobrać. Gdyby były wątpliwości proszę się kontaktować indywidualnie pod numerem 600389776.

Koordynator Praktyk

dr inż. Piotr Ponichtera


mgr Irena Kultijasowa

ECDL BASE Moduł 1 - Podstawy pracy z komputerem

ECDL BASE Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów

ECDL BASE Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL BASE

dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz prof. WSA

mgr inż. Marcin Muzyk


mgr Barbara Szrajber

dr Bogusław Bębenek